Företag

 ledarskapsbild

Ledarskap & personlig utveckling företag

Upplägg sker alltid utifrån ert behov. Det kan vara förbättrat Teamwork, strategi och rollfördelning vid utveckling-förändring i verksamheten, samarbets utmaningar, tydligare ledarskap, vidare utveckling förhöjning och förfining av redan välfungerande grupper och Ledare m.m

Med hjälp av hästens 100% autentiska närvaro och vår unika metod får varje deltagare möjlighet att spegla sig, liksom gruppen och verksamheten. Utan att värdera eller döma ger hästarna en tydlig klarhet över situationen.

Med ökade insikter om sig själv, bättre förståelse för andra och en bild av nuläge är förutsättningar för framgångsrik utveckling lagda.

För:

• Ledningsgrupper
• Personalgrupper
• Mellanchefer

Även enskilda sessioner är möjliga. Att vara Chef är många gånger ensamt och utsatt. Det kan vara svårt att få ärlig och ovärderad feedback. Här kan ett enskilt möte med en häst (och coach) vara inte bara utvecklande utan också befriande.