Personlig utveckling

6965

Ridning & Hästar som personlig utveckling?!

Det konstateras ofta att det går bra för hästmänniskor i arbetslivet. Samvaron med hästar mejslar fram egenskaper som gagnar oss i väldigt många andra sammanhang.
Att ta ansvar, vara tydlig, bygga en relation på både förtroende och respekt, öva intuition, för att bara nämna några.
Hästrelationen tillfredställer djupa behov i oss. Hästen ser alltid vårt autentiska jag, det bortom yta, titlar och roller och gör det utan att värdera.
I det ligger en enorm potential till utveckling för oss.

Ta chansen att spegla dig själv i hästen på ett lite annorlunda sätt och se vad det kan göra för dig som människa och ledare men även som ryttare.