Privatpersoner

7173In Their eyes

we are more then physical form.
We are intention,
emotion,
energy and spirit.

They see who we are.
They gaze into our very soul.

Ledarskap & personlig utveckling privatpersoner

Lever Du DITT liv?  Längtar Du efter något mer?  Har Du tillfälligt tappat riktningen eller aldrig riktigt funnit den?
Lever din Dröm, lever Du din dröm?  Pågår livet i comfort zone eller vågar du utmana dig?
Behöver Du hjälp i din föräldraroll? Behöver Din tonåring prata med någon annan oberoende vuxen?
Med utbildning från Psykosyntes Universitetet Huma Nova samt inom HAE HorseAssistedEducation som stöd erbjuder jag personlig och ledarskapsutveckling i olika former;

• Stödjande & Utvecklande Samtal
- med eller utan hästars närvaro
• Personliga träffar, via skype eller i stallet.
• Enstaka tillfällen vid särskilt behov, 3-5 ggr eller återkommande.

Ditt personliga Ledarskap

Med hjälp av hästar och den unika metoden HAE, utforskar, utmanar och utvecklar vi våran förmåga att "Ta tyglarna" i vårat eget liv. Enskilt eller i grupp

För:

• Ungdomar
• Vuxna
• Föräldrar